วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัว
สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ : นางสาวเสาวนีย์   โกมล ชื่อเล่น : กิ๊บ
รหัสนักศึกษา : 554144076  ชั้นปีที่ 2  สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น